Readiris Pro 17.4.137

Readiris Pro 17.4.137

Global Marketing Partners – 445,3MB – Demo – Android iOS Windows
ra khỏi 13 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Iris Pro là một chương trình được thiết kế để chuyển đổi tập tin PDF và tập tin đồ họa thành có thể chỉnh sửa tài liệu. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình này nếu một máy quét được kết nối với máy tính của bạn. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều cách gõ thời gian. Nếu bạn đang ở trong một vội vàng, bạn có thể kích hoạt trình Wizard OCR lúc khởi động để tăng tốc quá trình. Khi chuyển đổi tài liệu, bạn cần phải chỉ định nguồn (địa phương hay máy quét), chọn ngôn ngữ tài liệu, và chọn định dạng tập tin đầu ra của bạn. Chương trình có thể lưu các tập tin trong một loạt lớn các định dạng như Adobe Acrobat PDF, Microsoft Excel và Word, XML, HTML, TIFF (hình ảnh), vv.

Tổng quan

Readiris Pro là một Demo phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Global Marketing Partners.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.414 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Readiris Pro là 17.4.137, phát hành vào ngày 08/11/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/09/2007.

Readiris Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows. Tải về tập tin có kích thước 445,3MB.

Người sử dụng của Readiris Pro đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Readiris Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.414 UpdateStar có Readiris Pro cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
Global Marketing Partners
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản